Основната цел на Slow Food, чрез Фондацията на Slow Food за биологичното разнообразие, е да се опазят местното биологично разнообразие (наричано още агробиоразнообразие). Това включва и огромното разнообразие от породи, като каракачанската овца, свинята мангалица, кравите буша, както и голямото разнообразие на сортове растения като поляка от Босна и Херцеговина и Смилянския фасул от България, хилядите сортове картофи и фасул в Андите . Slow Food има три основни инструмента за изследване, поддържане и опазване на биологичното разнообразие: един от тях е Съкровищницата на вкусовете.

Съкровищницата на вкусове пътува по света събирайки застрашени от изчезване храни, които принадлежат към културата, историята и традициите на цялата планета: невероятно наследство от плодове, зеленчуци, породи животни, сирена , хляб, сладкиши и сурово-сушени колбаси…

Съкровищницата е създадена, за да се регистрира съществуването на тези продукти, да се привлече вниманието към опасността от изчезването им в рамките на няколко поколения и да се приканят всички да предприемат действия за да помогнат за опазването им. В някои случаи това може да е чрез закупуването и консумацията им, популяризирането на тяхната история и подкрепа на техните производители, а в други случаи, както е в случая със застрашените диви видове, това може да означава да се спре или намали консумацията им, за да се запазят и да се подпомогне тяхното размножаване.

Критерии за включване в Съкровищницата

Номинираните за включване продукти могат да бъдат местни породи и сортове и продукти, произведени от местните общности като: одошманени видове (растителни сортове, екотипове, местни породи животни и популации), диви видове (само ако е обвързано с традиционни методи за събиране, обработка и употреба) и преработени продукти. Продуктите трябва да бъдат с отличителни вкусови качества, които са в контекста на местните традиции и употреба. Продуктите трябва да бъдат свързани с конкретна област, да са свързани с паметта и идентичността на една група и да са част от местните традиции. Продуктите трябва да се произвеждат в ограничени количества и да са изложени на риск от изчезване.

Важно е критериите да се тълкуват и прилагат, като се вземат предвид специфичните местни особености на продукта и се зачитат културните, социални, географски, икономически и политически различия на общностите, които съхраняват продуктите.

Потърсете продукти във вашата страна. Помогнете ни да ги намерим съхраним!