Тера Мадре Балкани е мрежа на всички хранителни общности и проекти на Slow Food на Балканския полуостров. От 2010 г. Тера Мадре Балкани се бори да спаси гастрономическите традиции и хранителното разнообразието на един от най-интересните и най-малко известни региони на Европа.

В рамките на балканските страни, Slow Food и мрежата Тера Мадре има над 1500 членове, 12 Slow Food президиума, 60 хранителни общности, 15 програми за обучение на вкусовете в училищата и 26 готвача. Членовете на мрежата споделят разбирането, че опазването на гастрономическото наследство изисква спешни мерки и споделени усилия, отвъд националните граници.

Мрежата Тера Мадре Балкани се събира на всеки две години, но нейната енергияидва най-вече от малките инициативи в региона: обмен на знания между босненски и македонски производители, семинари за обучение в Румъния за студенти от различни държави, кампании за опазване на ландшафта, както и правата на дребните земеделски стопани; селски фестивали, посветени на местното агробиоразнообразие и най-доброто от местната кухня.