Отделно от картирането на продукти в родните си страни, важна задача за партньорите по проекта ESSEDRA е работата по съвместни кампании на Балканите и Турция през следващите години. Организирането на кампании означава от една страна повишаване на осведомеността, мобилизиране на гражданите и повлияване върху всекидневния им избор на храна. От друга те трябва да оказват натиск върху съответните компетентти органи за насърчаване на устойчивото развитие на селските райони в региона.

Затова, с цел придобиване на опит и умения, всички партньори се срещнаха в София на форума „Вкусете Балканите“, който даде възможност да се оцени какво е направено досега в различните страни. Тази среща послужи за представяне на всички различни дейности, осъществени на практика от партньорите в ESSEDRA и предизвикателствата, които са срещали до момента. Това даде възможност да се изгради критична маса за преминаване към общи цели за устойчивост. Дните, прекарани в София, дадоха възможност за сравнение и обсъждане, което помогна на партньорите да опознаят своите силни страни, значението на инициативата, както и основните политически и социални предизвикателства пред тях през следващите години.

Много кампании вече са проведени в различни страни. По-долу е пълният списък.

• Албания: Местно развитие, туристически капацитет и производството на храни
• Босна: Сътрудничество между земеделските производители
• България: Късата хранителната верига на доставки на храни в България?
• Македония: Биоразнообразие на млякото
• Румъния: дизайн на агро-екологични мерки и обучение на земеделските стопани как да се възползват от тях
• Сърбия: Подкрепа за местните животновъди
• Турция: Не позволявайте леферът да изчезне!