Slow Food

Piazza XX Settembre, 5, 12042, Bra (CN) – Italy
Ph.: +39 0172 419 611
Fax: +39 0172 419 755
Website: www.slowfood.com
Email: international@slowfood.com

Базираната в Италия, Slow Food е водещ партньор в проекта ESSEDRA. Slow Food е глобална обществена организация с милиони подръжници и 100,000 членове от 160 страни, които свързват удоволствието от добрата храна с отговорността към към местните общности и природата. Slow Food вярва, че всеки има фундаменталното право да се наслаждава на добра храна и да споделя отговорността за опазването на биоразнообразието, културата и знанието, които правят това удоволствие възможно. Slow Food е основана през 1989 като организация с идеалната цел и като контрапункт на „fast food” културата и начин на живот. Нейната цел е да спре изчезването на местните традиции, свързани с храната и свиващия се интерес на хората към това с какво се хранят и от къде идва, какъв е вкусът му и как изборът ни на храна влияе на останалия свят.


European Forum on Nature Conservation and Pastoralism Ltd.

(Европейски форум за опазване на природата и пасторализъм)
Официален адрес: 97 Oakwell Court, Hamsterley Vale, Co. Durham NE17 7BE, UK
Адрес за кореспонденция: 5/8 Ellishadder, Culnancoc, Portree IV51 9JE, UK
Ph.: +44 788 411 6048
Website: www.efncp.org
Email: gwyn@efncp.org

EFNCP е единствената европейска организация, фокусирана върху поддържането на ниско интензивно животновъдство. Този тип фермерство е широко разпространено на ниско продуктивни земи в много европейски държави, обикновено използвайки полуестествени пасища и ливади. То е от огромно значение за опазването на биоразнообразието в Европа и за други екологични услуги, като управление на водосборите на реките и превенция на горските пожари. Целта на EFNC е създаването на жизнено икономическо бъдеше за земеделието в земите с висока природна стойност в цяла Европа. Мрежата на EFNCP е организирана така, че да осигурява директна връзка между местните проекти за ниско интензивно земеделие и процесите по изготвяне на политики на национално и европейско ниво.


Slou Fud Bitola

N. Nikolovski, s. Mogila 7.000 Bitola, Macedonia
Ph.: +389 70 922 429
Website: www.slowfood.mk/bitola
Email: nnikolce@t-home.mk

Slow Food Битоля работи по изграждане на нова гострономична култура, базирана на традиционната македонска кухня, опазването на земеделските продукти, произвеждани от местни фермери и предаването на знанието на бъдещите поколения.


Асоциация на конвивиумите на Slow Food в България

ул. „Пиер Дегейтър“ № 9, 1113 София, България
Website: https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
Email: dessidim3010@gmail.com

Целта на Асоциацията е да открива, документира и възстановява културата и традициите на селските райони в България и да ги подкрепя като част от националното наследство и средство за устойчиво развитие на местните общности.


Udruzenje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda “Okusi Hercegovinu” Mostar

Stari most 1, 88000 Mostar, Bosnia-Herzegovina
Ph.: +387 (0)36 554 150, 554 151
Website: www.okusihercegovinu.com
Email: aida.kebo@okusihercegovinu.com

Okusi Hercegovinu е мрежа, базирана в гр. Мостар, включваща асоциации на производители на сирене, мед, органични продукти и др и на отделни малки фермери, които играят огромна роля в подкрепата на гастрономичния и селски туризъм, организира множество панаири и други дейности за промоция на типични и традиционни продукти.


Fundaţia ADEPT Transilvania

(Фондация ADEPT Трансилвания)
Str. Principala nr. 166, Saschiz, Mures 547510, Romania
Ph.: + 40 (0)265 711635
Website: www.fundatia-adept.org
Email: cristi@fundatia-adept.org

В Румъния се намират едни от най-важните земи с висока природна стойност в рамките на Европа. От 2002 Фондация ADEPT работи с фермери, местни общности, университети, НПО и правителството на всички нива с цел да разреши спектъра от проблеми, застрашаващи тези ландшафти и малките фермерски общности, живеещи в тях. ADEPT провежда интегрирана програма за свързване на икономическите и социални ползи с опазването биоразнообразието, повишаване на капацитета на местните общности и за добро управление в бъдеще.


Muftak Dostlari Dernegi – MDD (Foka)

Karaki Mumhane Cd. Karakoy Gulluoglu Binasi n. 171, Kat 5, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Ph.: +90 2165 061 739
Website: www.mutfakdostlari.org.tr
Email: mddmutfakdostlari@gmail.com

Mutfak Dostları Dernegi – MDD е основан през 1991 в Истанбул и е една от водещите НПО в Турция. Целта на неговите основатели е да подкрепят и защитят уникалната турска кухня. Основните цели на организацията да да популяризира и развива богатата гастрономична култура на страната чрез научни изследвания, организиране на семинари, срещи, хранителни панаири, лотарии, музикални и танцови изяви, конференции, екскурзии, конкурси, изложения и други дейности за популяризиране на местната кухня в Турция и по света.


Vullnetarizmi Nderkombetar Per Zhvillim Ne Shquiperi, VIS Albania

Rr. Don Bosko, Pall. Grapshi, Sek. I, Kati 4, Ap. 1, Tirana 1026, Albania
Ph./Fax: +355 4 2406114
Website: www.volint.it, www.kelmend-shkrel.org
Email: vis.nordalb@gmail.com, a.pierpaolo@gmail.com

VIS Албания е клон на VIS-International –Доброволчески услуги за развитие, със седалище в Рим. VIS присъства в Албания от 1995 година. Стратегията на VIS е ориентирана към подкрепа за албанските деца и младежи, създавайки възможности за грижа, формално и неформално обучение, и ваканционно обучение. Дейностите непрекъснато се развиват, за да достигат по най-добрия начин до все по-голям брой бенефициенти. От 2009, VIS Албания се фокусира върху подобряването на условията за местните общности чрез валоризация на територията и типичните местни продукти, опазване на природата и биоразнообразието.


Association “Natura Balkanika”

(Асоциация ”Натура Балканика”)
Ive Andrica Street 60, P.O. box 9, 18320 Dimitrovgrad, Republic of Serbia
Website: www.balkanika-crd.org
Email: naturabalkan@sezampro.rs

Natura Balkanika е неправителствена, непартийна и нестопанска организация, основана в Димитровград през 2000 год. Основен принцип на Natura Balkanika е, че опазването на природата трябва да става чрез опазване на цялата мрежа на живота, хората и природата.


Udruga Kinookus

Pera Budmani 3, 20 000 Dubrovnik, Croatia
Telephone: +385 (0)20 428125
Fax: +385 (0)20 435354
Ph.: +385 (0)91 54166831/(0)95 9295764/(0)95 9718879
Website: www.kinookus.com
Email: kinookus@gmail.com

KINOOKUS (“Киновкус”, основана през януари 2010) е асоциация на 15 млади професионалисти от аудио-визуалните, образователните, научните, артистичните и управленски среди, които са се събрали да работят заедно по проекти с мултидисциплинарен и холистиен подход по въпросите за земята и храната, за новите модели в културата и обществото и за исконната сложност на хората.