Kvalitetna ishrana zavisi od zdrave hrane. Zdrava ishrana zahtijeva ravnotežu između povrća, žitarica i proteina. Dakle, njena osnova je biološka raznolikost. Bioraznolikost predstavlja temelj za ljudsko zdravlje i od vitalnog je značaja za sigurnost hrane. Sa predviđanjem da će do 2050.godine svjetska poulacija dostići cifru od 9 biliona, očuvanje biološke raznolikosti i održivosti koristeći vlastite komponente, je ključno za našu dobrobit i borbu protiv gladi i pothranjenosti.

Genetska raznolikost usjeva i stoke potpomaže stvaranje raznovrsne i zdrave hrane, te predstavlja resurs za prehrambeni sistem u smislu da mu omogućuje da se razvija i prilagođava promjenjivim uslovima. Raznovrsna hrana zahtijeva raznovrsne poljoprivredne sisteme koji mogu povećati ekonomsku otpornost i kapital u poljoprivrednom uzgoju.

Pored hrane, bioraznolikost obuhvata i ekosisteme koji pružaju usluge koje igraju ključnu ulogu u podržavanju održive i otporne prehrambene produktivnosti. Zdrava zemljišta zadržavaju vodu i nutrijente za usjeve, dok oprašivači omogućuju da mnoge biljke proizvode sjemena i plodove. Ove i ostale usluge ekosistema leže u srcu rješenja za održivo intenziviranje proizvodnih sistema koji obezbjeđuju zaradu proizvođačima. Poljoprivredni sistemi se također znatno oslanjaju na tradicionalna znanja autohtonih i lokalnih zajednica, od kojih se neki koristi stoljećima, ako ne i milenijumima.

Drvo hrane

Hrana se može posmatrati kao jedno veliko drvo: korijenje koje se pruža u svim pravcima, sa svojim podnebljem, nadmorskom visinom, određenom izloženošću suncu, potom, deblom koje podržava kvalitetnu proizvodnju, te granama koje idu nagore, pune lišća, cvijeća i voća.

Međutim, područje nije samo tlo, podneblje i geografija. Ono je također i kultura, znanje i zanatske tehnike. Postoje i brojno drugo korijenje koje se proteže nadolje u svim pravcima. Hrana se odražava i izraz je jezika, muzike, poezije i rituala zajednice. Ovo korijenje je duboko utemeljeno, te se često preklapa sa korijenjem drugih drveća, dolazeći u kontakt sa drugim kulturama, jezicima i pričama. Ovi podzemni sastanci obogaćuju naše drvo.

Od korijenja, idemo nagore. Deblo predstavlja nužnu podršku za kvalitetnu proizvodnju: pravičnu prema radnicima i čistu za okoliš.Potom slijede grane, cvijeće i plodovi koji predstavljaju okus, miris, vid i dodir; kuhanje, koje može biti tradicionalno ili inovativno; sve ono što hranu čini jednim poželjnim iskustvom. Hrana je također i prehrana, s vitaminima i mineralima, proteinima, ugljikohidratima i mastima. Riječ je o fizičko-duhovnoj ravnoteži.

Svi ovi elementi zajedno čine uravnoteženu cjelinu. Svaki proizvod predstavlja sjeme, zemlju, kulturu, hranjenje i ukus i dio su ekološke i socijalne održivosti

ING_libretto biodiversita.indd