Uključuje zajednice malih proizvođača koji su voljni sarađivati i zajednički uspostaviti pravila za proizvodnju i promociju proizvoda. Oni čuvaju drevna znanja, podstiču održive prakse i promovišu lokalna područja. Prezidija projekti su konkretni i čestiti primjeri održive poljoprivrede, koji se temelje na kvaliteti, dobrobiti životinja, održivosti, poveznici sa lokalnim područjem i zdravljem i zadovoljstvom potrošača.

Slow Food pomaže proizvođačima kroz organiziranje treninga i razmjenu iskustava, promociju proizvoda, prezentiranju njihovih priča (priče proizvođača, saznanja, lokalnih područja i metoda proizvodnje), organiziranje događaja za povezivanje proizvođača i potrošača preko mreže udruženja, uključivanje kuhara ili nekih drugih oblika podrške direktnoj prodaji, npr. poljoprivredno tržište i grupe potrošača.

Prezidija projekat je započeo 1999.godine. Nakon katagoliziranja stotina ugroženih proizvoda u Arku okusa, Sloow Food je odlučio ići korak dalje i konkretno se uključiti u svijet proizvodnje; upoznati se sa lokacijama, upoznati proizvođače i promovisati njihove proizvode, rad i mudrost. Tokom godina, Prezidija projekat je postao jedan od najefikasnijih mehanizama za oživljavanje Sloow Food-ovih politika o poljoprivredi i bioraznolikosti.

Prezidijum štiti:

  • Ugrožene tradicionalne proizvode (proizvodi iz Arke okusa)
  • Tehnike tradicionalne poljoprivrede, ribarstva i obrade, koje su pod rizikom od izumiranja
  • Ruralni krajolici i ekosistemi koji su pod rizikom od nestanka

Ciljevi Prezidija projekta su brojni, kompleksni i višestruki, ali se mogu grupirati u 4 područja:

  • Okolišni: očuvanje bioraznolikosti, pospješivanje održivosti prehrambene proizvodnje
  • Ekonomski: povećanje broja proizvođača, poticanje aktivnosti na lokalnom nivou, povećanje stope zaposlenosti
  • Društveni: poboljšanje društvene uloge proizvođača, jačanje njihovih organizacionih kapaciteta i samopoštovanja
  • Kulturni: jačanje kulturnog identiteta proizvođača i promocija proizvodnih područja