Pored mapiranja proizvoda u svojim matičnim zemljama, značajan posao za partnere ESSEDRA projekta će biti da rade na zajedničkim kampanjama koje će se, u narednim godinama, aktivirati u području Balkana i Turske. S jedne strane, organiziranje kampanja podrazumjeva dizanje svijesti, mobiliziranje građana i uticanje na njihov svakodnevni izbor hrane, a s druge strane, potiče nadležne organe da promovišu održivi ruralni razvoj na cijelom području.

Za tu svrhu, sa ciljem sticanja iskustava i vještina, svi partneri su se sastali u Sofiji na događaju “Okusi Balkan“, koji je predstavljao važnu priliku za evaluaciju učinjenog u različitim zemljama. Ovaj sastanak je služio za upoznavanje sa različitim akcijama koje su se implementirale od strane partnera ESSEDRA projekta, kao i sa izazovima sa kojima su se suočavali, kako bi izgradili kritičnu masu za kretanje prema zajedničkim ciljevima održivosti. Dani u Sofiji su omogućili važnu priliku za usporedbu i diskusiju, pomažući partnerima da postanu svjesniji svojih snaga, značaja inicijativa i glavnih političkih i društvenih izazova s kojima se moraju zajedno suočiti u predstojećim godinama.

Mnoge kampanje su se implementirale u različitim državama. U nastavku slijedi kompletirana lista.

• Albanija: Lokalni razvoj, turistički kapacitet i proizvodnja hrane
• Bosna: Saradnja među poljoprivrednicima
• Bugarska: Kratki lanac opskrbe hranom u Bugarskoj?
• Makedonija: Bioraznolikost mlijeka
• Rumunija: Kreiranje agro-ekoloških mjera i educiranje poljoprivrednika kako da imaju korist od njih
• Srbija: Podrška lokalnim uzgajivačima
• Turska: Ne dozvolite da lufer izumre!