Slow Food

Piazza XX Settembre, 5, 12042, Bra (CN) – Italy
Ph.: +39 0172 419 611
Fax: +39 0172 419 755
Website: www.slowfood.com
Email: international@slowfood.com

Slow Food je vodeći partner u ESSEDRA projektu. Sa sjedištem u Italiji, predstavlja globalnu, veliku organizaciju s milijunima pristaša i 100.000 članova u 160 zemalja diljem svijeta, koji povezuju uživanje u dobroj hrani i predanost za njihovu zajednicu i okoliš. Sloow Food smatra da svako ima temeljno pravo na uživanje u dobroj hrani i samim tim i odgovornost za zaštitu baštine biološke raznolikosti, kulture i znanja koja omogućuju to uživanje.Kao neprofitno udruženje koje funkcionira zahvaljujući podršci članova, Sloow Food je osnovan 1989. godine kako bi se suprotstavio usponu brze hrane i brzog života, nestanku lokalnih prehrambenih tradicija i sve manjem interesu ljudi za hranu koju jedu: odakle dolazi, kakvg je okusa i kako naši izbori hrane koju unosimo utiču na ostatak svijeta.


European Forum on Nature Conservation and Pastoralism Ltd.

Sjedište: 97 Oakwell Court, Hamsterley Vale, Co. Durham NE17 7BE, UK
Radna adresa: 5/8 Ellishadder, Culnancoc, Portree IV51 9JE, UK
Ph.: +44 788 411 6048
Website: www.efncp.org
Email: gwyn@efncp.org

EFNCP je jedina evropska organizacija koja se fokusira na održavanje poljoprivrednog stočarstva niskog intenziteta. Ova poljoprivredna vrsta uzgoja stoke je u mnogim evropskim zemljama rasprostranjena na manje produktivnim dijelovim zemljišta, što se obično odnosi na polu-prirodne pašnjake i livade. Ova vrsta je najvažnija za očuvanje biološke raznolikosti u cijeloj Europi, kao i za ostale službe zaštite okoliša, kao što su upravljanje vodenim slivovima i sprečavanje požara. Cilj EFNCP-a je održiva ekonomska budućnost za High Nature Value uzgoj stoke diljem Europe. EFNCP mreža je jedinstveno pozicionirana za izravno povezivanje lokalnih projekata koji uključuju uzgoj stoke niskog intenziteta i procesa odlučivanja na nacionalnom i EU nivou.


Slou Fud Bitola

N. Nikolovski, s. Mogila 7.000 Bitola, Macedonia
Ph.: +389 70 922 429
Website: www.slowfood.mk/bitola
Email: nnikolce@t-home.mk

Slow Food Bitola radi na izgradnji nove gastronomske kulture bazirane na tradicionalnoj makedonskoj kuhinji, štiti poljoprivredne proizvode koje su proizveli lokalni poljoprovrednici, te prenosi znanja budućim naraštajima.


Association of Slow Food Convivia in Bulgaria

9, Pierre Degeytre Str. – 1113 – Sofia, Bulgaria
Website: https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
Email: dessidim3010@gmail.com

Misija udruženja je otkrivanje, dokumentovanje i vraćanje ruralne kulture i prehrambenih tradicija diljem Bugarske, te njihovo promovisanje kao vrijednog dijela nacionalne baštine i alata za održivi razvoj lokalnih zajednica.


Udruzenje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda “Okusi Hercegovinu” Mostar

Stari most 1, 88000 Mostar, Bosnia-Herzegovina
Ph.: +387 (0)36 554 150, 554 151
Website: www.okusihercegovinu.com
Email: aida.kebo@okusihercegovinu.com

Sa sjedištem u Mostaru, “Okusi Hercegovinu” predstavlja mrežu udruženja proizvođača (sir, med, organska poljoprivreda itd.) i samostalnih malih proizvođača koji igraju važnu ulogu u promociji gastronomskog i ruralnog turizma. Bave se organizacijom mnogih sajmova, te drugim aktivnostima koje za cilj imaju promociju tipičnih i tradicionalnih proizvoda.


Fundaţia ADEPT Transilvania

Str. Principala nr. 166, Saschiz, Mures 547510, Romania
Ph.: + 40 (0)265 711635
Website: www.fundatia-adept.org
Email: cristi@fundatia-adept.org

Rumunija obiluje najvažnijim High Nature Value obrađenim krajolicima koji su sačuvani u Evropi sve do danas. Od 2002. godine, Fundatia ADEPT radi sa poljoprivrednicima, lokalnim zajednicama, univerzitetima, nevladinim organizacijama i organima vlasti na svim novoima, kako bi riješila niz problema koji prijete opstanku ovih izuzetnih krajolika i opstanku malih poljoprivrednih zajednica koje žive na njima. ADEPT trenutno provodi integrirani program koji povezuje ekonomske i socijalne dobiti sa očuvanjem biološke raznolikosti, te podiže lokalne kapacitete za kvalitetno upravljanje u budućnosti.


Muftak Dostlari Dernegi – MDD (Foka)

Karaki Mumhane Cd. Karakoy Gulluoglu Binasi n. 171, Kat 5, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Ph.: +90 2165 061 739
Website: www.mutfakdostlari.org.tr
Email: mddmutfakdostlari@gmail.com

Mutfak Dostları Dernegi-MDD, koja je osnovana u Istanbulu 1991. godine, je jedna od vodećih nevladinih organizacija iz prehrambenog sektora u Turskoj. Njeni osnivači su željeli da promovišu, zaštite i podrže jedinstvenu tursku kuhinju. Osnovni ciljevi MDD-a su promocija i razvoj bogate nacionalne gastronomske kulture, kroz naučna istraživanja, kao i kroz organizaciju seminara, tribina, prehrambenih sajmova i sličnih aktivnosti za promociju lokalne kuhinje, kako u Turskoj, tako i šire.


Vullnetarizmi Nderkombetar Per Zhvillim Ne Shquiperi, VIS Albania

Rr. Don Bosko, Pall. Grapshi, Sek. I, Kati 4, Ap. 1, Tirana 1026, Albania
Ph./Fax: +355 4 2406114
Website: www.volint.it, www.kelmend-shkrel.org
Email: vis.nordalb@gmail.com, a.pierpaolo@gmail.com

VIS Albania je podružnica VIS – International Volunteer Service for Development, sa sjedištem u Rimu. VIS postoji u Albaniji od 1995.godine. Od osnivanja, VIS-ova strategija je bila usmjerena ka podržavanju albanske djece i omladine, kreiranju mogućnosti za skrb, omogućavanje formalnog i neformalnog obrazovanja i stručnog osposobljavanja. Njene aktivnosti se kontinuirano razvijaju, kako bi se na najbolji mogući način došlo do što većeg broja korisnika.


Association “Natura Balkanika”

Ive Andrica Street 60, P.O. box 9, 18320 Dimitrovgrad, Republic of Serbia
Website: www.balkanika-crd.org
Email: naturabalkan@sezampro.rs

Natura Balkanika je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana u Dimitrovgradu 2000. godine. Osnovni stav Natura Balkanike je da očuvanje prirode mora biti učinjeno kroz očuvanje cijele mreže života, kako ljudskog, tako i prirodnog.


Udruga Kinookus

Pera Budmani 3, 20 000 Dubrovnik, Croatia
Telephone: +385 (0)20 428125
Fax: +385 (0)20 435354
Ph.: +385 (0)91 54166831/(0)95 9295764/(0)95 9718879
Website: www.kinookus.com
Email: kinookus@gmail.com

KINOOKUS (“Cinetaste”, osnovan u januaru 2010.godine) je udruženje koje broji 15 mladih stručnjaka audio-vizuelnog, obrazovnog, naučnog, umjetničkog i menadžerskog sektora, okupljenih oko projekata multidiciplinarnog i holističkog promišljanja teritorija i hrane, novih kulturalnih i društvenih modela, i urođene kompleksnosti ljudskih bića.