ESSEDRA este acronimul pentru Dezvoltarea Socio-Economică Durabilă a Zonelor Rurale.

Proiectul ESSEDRA- cofinanțat de către Uniunea Europeană prin DG pentru Extindere – este coordonat de către Slow, și are drept scop facilitarea procesului de integrare a țărilor balcanice și a Turciei în Europa.

Slow Food propune atingerea acestui obiectiv prin consolidarea și întărirea capacității ONG care își desfășoară activitățile pe plan local în agricultură, dezvoltare rurală și calitatea alimentară. Bineînțeles, aceasta va implica rezolvarea unor probleme conexe precum protejarea mediului și a peisajelor, salvgardarea biodiversității, lupta împotriva schimbărilor climatice și, cel mai important, bunăstarea comunităților locale..

Obiectivele proiectului vor fi îndeplinite prin munca pe trei niveluri, diferite dar interconectate:

  • Activități care pun accentul pe rolului fermierilor de subzistență în protejarea biodiversității; întărirea capacității societății civile de a furniza analize, pledoarii strategice și monitorizarea politicilor relevante conectate cu sistemul alimentar și dezvoltarea rurală; și creșterea participării societății civile în dezbaterile publice cu privire la dezvoltarea rurală sustenabilă în Balcani și Turcia și înfluențarea politicilor și a procesului de luare a deciziilor
  • Sprijinirea micilor producători de produse alimentare, promovarea modelelor concrete de conservare a biodiversității și cercetare pe teren a produselor amenințate cu dispariția
  • Comunicarea constantă cu publicul larg, prin organizarea de ateliere și activități educative; campanii de consum responsabil; lansarea Inițiativei Cetățenilor Europeni pentru promovarea consumului de produse alimentare locale, sensibilizarea cetățenilor Balcanilor și Turciei, conștientizarea influenței politicilor publice asupra vieții de zi cu zi și informarea comunităților cu privire la metode de influențare efectivă în formularea politicilor și procesul de implementare.

Proiectul ESSEDRA este coordonat de către Slow Food în colaborare cu nouă organizații ale societății civile din Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica Macedonia, România, Serbia, Turcia și UK. Organizațiile locale își folosesc experiența în campanii publice și organizează evenimente locale.