Ca parte a procesului de aderare la UE, în sud-estul Europei și Turcia sunt introduse reguli care amenință starea actuală. Sprijinite de o viziune limitată a agriculturii “moderne”, se pare că prea puține lecții au fost învățate din extinderile UE precedente. Cu toate că procesul de de armonizare al UE oferă perspectiva mecanismelor de suport pentru fermierii tradiționali și producătorii artizanali, acestea trebuie să fie active și livrate în mod eficient.

Contestarea credinței oarbe în politicile UE este dificilă pentru multă lume și în special pentru fermierii marginalizați din munți și alte zone dezavantajate. După cum recunoaște UE, această problemă devine și mai mare în sud-estul Europei și Turciei, unde societatea civilă sunt adesea mai mici și au o putere slabă și unde nu există tradiția colaborării constructive între autorități și ONG-uri.

Muncind simultan în opt țări din regiune, analiza problemelor de politici cu o mare probabilitate de influențare a producției, nu doar că funcționează în paralel cu consolidarea capacităților și influențarea politicilor cu privire la legislația relevantă și proceselor de luare a deciziilor, ci oferă și exemple din lumea reală care ilustreză chestiuni reglementatoare și de suport. Rețeaua ESSEDRA se implică în susținerea rolului micilor fermieri în protejarea biodiversității și în promovarea modelelor și acțiunilor concrete de promovare a biodiversității.

Evenimente

Reglementări UE cu privire la igiena alimentară și producția brânzeturilor “slow” : Principii și practică – 22 septembrie 2013, Casa Biodiversității, Bra, Italia
Masa rotundă SE- Cele mai bune practici pentru întrebuințarea sustenabilă a pajiștilor comune în Balcanii de Vest și în Europa – 15 aprilie 2013, Sofia, Bulgaria
Seminar Regional SEE cu privire la politicile HNVF – Oportunitățile și amenințările politice în perspectiva aderării la UE și a PAC după 2013 – 3-4 noiembrie 2011, Zagreb, Croația
Întâlnirea rețelei – Agricultura cu Înaltă Valoare Naturală în S-E Europei, 6-8 decembrie 2010, Sofia, Bulgaria