Dobra ishrana zavisi od zdrave hrane. Zdrava ishrana zahteva ravnotežu povrća, žitarica i proteina te je zato biološki diverzitet njena osnova. Biodiverzitet daje osnovu ljudskom zdravlju i od vitalnog je značaja za obezbeđenje hrane. Sa svetskom populacijom koja će, prema predviđanjima, dostići 9 milijardi do 2050. godine, očuvanje biodiverziteta i održivo korišćenje njegovih komponenti je ključno za našu dobrobit i predstavlja pogonsku silu koji će okončati glad i neuhranjenost.

Genetski diverzitet useva i stoke podržava raznovrsnu i zdravu hranu, kao što je i resurs za evoluciju prehrambenog sistema i njegovo prilagođavanje promenljivim uslovima. Raznovrsna hrana zahteva raznovrsne sisteme gajenja koji mogu da povećaju ekonomsku održivost i pravičnost u poljoprivredi.

Osim što, sam po sebi, sadrži hranu, biodiverzitet uključuje ekosisteme koji obezbeđuju doprinos od ključne važnosti za podršku održive i fleksibilne proizvodnje hrane. Zdrava zemljišta omogućavaju dostupnost vode i hranljivih materija usevima, dok oprašivači omogućavaju mnogobrojnim biljkama da proizvedu seme i plod kao hranu. Ovi i drugi doprinosi ekosistema su u središtu rešenja za održivu intenzifikaciju produkcionih sistema koji obezbeđuju životni standard proizvođača. Sistemi gajenja takođe značajno ukazuju na tradicionalno znanje starosedelačkih i lokalnih zajednica koje se koristi vekovima ako ne i milenijumima.

Drvo hrane

Hrana se može posmatrati kao veliko drvo: korenje je sigurno usidreno u regionu, njegovoj klimi, nadmorskoj visini i izloženosti suncu; stablo podržava dobru proizvodnju; grane streme u visinu, okićene lišćem, cvetovima i plodovima.

Ali region nije samo tlo, klima i geografija. On je takođe i kultura, znanje i zanatske tehnike. Postoje i mnogi drugi korenovi koji idu na dole i šire se u svim pravcima. Hrana izražava i ona sama je izražena u jeziku, muzici, poeziji i obredima u zajednici. Koreni su duboki, često se ukrštaju sa onim od drugog drveća, dovodeći ih u kontakt sa različitim kulturama, jezicima i istorijama. Ova podzemna sretanja obogaćuju naše drvo.

Od korena se krećemo naviše. Stablo drveta predstavlja podršku neophodnu za proizvodnju hrane: fer za radnike i čistu za životnu sredinu. Potom su tu grane, rascvetale i pune plodova, što predstavlja ukus, miris, vid i dodir; kuvanje, koje može biti tradicionalno ili inovativno; i sve ono što čini hranu poželjnim iskustvom. Hrana je takođe i snabdevač vitaminima, mineralima, proteinima, ugljenim hidratima i mastima. To je fizički i duhovni balans.

Svi ovi elementi zajedno čine izbalansiranu celinu. Svaki proizvod predstavlja seme, zemlju, kulturu,ishranu i ukus i deo je ekološke i socijalne održivosti.

ING_libretto biodiversita.indd