Primarni cilj Slow Food-a, kroz Slow Food fondaciju za biodiverzitet, je da zaštiti domaći biodiverzitet, takođe zvan i agrobiodiverzitet. To obuhvata širok dijapazon rasa, poput karakačanske ovce, svinje mangulice, krave buše, kao i veliki diverzitet biljnih sorti od pasulja poljaka i smilianskog pasulja na Balkanu do hiljadu sorti krompira i pasulja u Andima. Slow Food ima tri glavne alatke za istraživanje, održavanje i zaštitu biodiverziteta. Jedna od njih je Riznica ukusa.

Riznica ukusa putuje svetom prikupljajući ugrožene kvalitetne prehrambene proizvode malog obima proizvodnje koji pripadaju kulturama, istoriji i tradiciji cele planete: izvanredno nasleđe voća, povrća, rasa životinja, sireva, hleba, slatkiša, suvog mesa…

Riznica je stvorena da ukaže na postojanje ovih proizvoda, skrene pažnju na opasnost od njihovog nestanka tokom samo nekoliko budućih generacija i da pozove sve da preduzmu mere da ih zaštite. U nekim slučajevima to može biti kupujući ih i konzumirajući, ili širiti priču o njima i podržavati one koji ih proizvode. U drugim slučajevima, kao kada se radi o ugroženim divljim vrstama, to može da znači jesti ih manje ili ni malo da bi se sačuvale i podstakla njihova reprodukcija.

Kriterijumi za uključivanje

Nominacije za uključenje u Riznicu moraju biti prehrambeni proizvodi i mogu obuhvatiti: domaće vrste (biljne sorte, ekotipove, autohtone rase životinja), divlje vrste (samo ako su vezane za tradicionalne metode berbe, prerade i upotrebe) i prerađene proizvode. Proizvodi moraju biti karakterističnog kvaliteta u smislu ukusa. “Kvalitet ukusa”, u ovom slučaju, je definisan u kontekstu lokalnih tradicija i namene. Proizvodi moraju biti vezani za specifičnu oblast, kolektivno pamćenje i identitet grupe i za lokalne tradicije. Proizvodi moraju biti proizvedeni u ograničenim količinama i u opasnosti od nestajanja.

Bitno je tumačiti i primenjivati kriterijume uzimajući u obzir specifične lokalne okolnosti vezane za proizvode, uvek poštujući kulturnu, socijalnu, geografsku, ekonomsku i političku različitost zajednica koje čuvaju proizvode.

Potražite proizvode u vašoj zemlji. Pomozite nam da ih nađemo i katalogizujemo!