Kao deo procesa pristupanja EU, uvedene su neke štetne politike u zemljama jugoistočne Evrope i u Turskoj. Potpomognute veoma ograničenim viđenjem “moderne” poljoprivrede, čini se da su ove zemlje naučile nekoliko neprijatnih lekcija iz prethodnih proširenja. Iako proces usklađivanja sa EU nudi perspektivu mehanizama podrške tradicionalnim farmerima i zanatskim proizvođačima, i dalje postoji potreba za njihovim aktiviranjem i efikasnom primenom.

Suprotstavljanje rušilačkoj politici je nezgodno za mnoge, naročito za marginalizovane poljoprivrednike u planinama i drugim nepovoljnim oblastima. Kako EU priznaje, ovaj problem postaje još teži u jugoistočnoj Evropi i Turskoj, gde su organizacije civilnog društva često manje i slabije i gde vlade nemaju tradiciju konstruktivne saradnje sa NVO-ima.

Mreža ESSEDRA je, radeći istovremeno u osam zemalja regiona, snažno uključena u promovisanje konkretnih modela i akcija na učuvanju biodiverziteta i zagovaranje uloge malih farmera u zaštiti biodiverziteta, analizirajući politička pitanja koja utiču na njihovu proizvodnju, uz paralelni rad na izgradnji kapaciteta i zagovaranju relevantne legislative i političkih procesa a takođe i davanje realnih primera iz sveta koji ilustruju regulatorna pitanja i pitanja podrške.

Događaji

EU propisi o higijeni hrane i “spora” proizvodnja sira: Principi i praksa – 22.9.2013., Kuća biodiverziteta, Bra, Italija
Okrugli sto jugoistočne Evrope – Najbolje prakse za održivo korišćenje zajedničkih pašnjaka u Zapadnom Balkanu i Evropi – 15.4.2013., Sofija, Bugarska
Regionalna radionica jugoistočne Evrope o HNVF politici – Političke mogućnosti i izazovi u svetlu pristupanja EU i CAP – 3-4.11.2011., Zagreb, Hrvatska
Sastanak mreže – HNVF u jugoistočnoj Evropi, 6-8.12.2010., Sofija, Bugarska