Slow Food

Piazza XX Settembre, 5, 12042, Bra (CN) – Italy
Ph.: +39 0172 419 611
Fax: +39 0172 419 755
Website: www.slowfood.com
Email: international@slowfood.com

Slow Food je vodeći partner u ESSEDRA projektu. Sedište mu je u Italiji. To je globalna, izvorna organizacija sa milionima pristalica i 100.000 članova u 160 zemalja širom sveta koje povezuje zadovoljstvo dobrom hranom uz posvećenost svojim zajednicama i životnoj sredini. Slow Food veruje da svako ima osnovno pravo na zadovoljstvo dobrom hranom a time i odgovornost da zaštiti nasleđeni biodiverzitet, kulturu i znanje koji su omogućili to zadovoljstvo. Slow Food je osnovan 1989. godine kao neprofitno udruženje na bazi članstva, da bi se suprotstavio usponu „brze hrane“ i „brzog života“, nestanku lokalnih tradicija vezanih za hranu i sve manjem interesu ljudi za hranu koju jedu: odakle je došla, kakvog je ukusa i kako naš izbor hrane utiče na ostatak sveta.


European Forum on Nature Conservation and Pastoralism Ltd.

Registrovana kancelarija: 97 Oakwell Court, Hamsterley Vale, Co. Durham NE17 7BE, UK
Radna adresa: 5/8 Ellishadder, Culnancoc, Portree IV51 9JE, UK
Ph.: +44 788 411 6048
Website: www.efncp.org
Email: gwyn@efncp.org

EFNCP je jedina evropska organizacija usmerena na održavanje stočarstva niskog intenziteta. Ova vrsta poljoprivredne proizvodnje je široko rasprostranjena na manje produktivnom zemljištu u mnogim zemljama Evrope, obično korišćenjem polu-prirodnih pašnjaka i livada. To je najvažniji oblik poljoprivredne proizvodnje za očuvanje biodiverziteta širom Evrope, kao i za druge poslove vezane za životnu sredinu kao što su upravljanje vodenim slivovima ili sprečavanje požara. Cilj EFNCP je održiva ekonomska budućnost za farmske sisteme visoke prirodne vrednosti širom Evrope. Mreža EFNCP je u jedinstvenoj poziciji da pruži direktnu vezu između lokalnih projekata koji uključuju poljoprivrednu proizvodnju niskog intenziteta i procesa donošenja odluka na nacionalnom i EU nivou.


Slou Fud Bitola

N. Nikolovski, s. Mogila 7.000 Bitola, Macedonia
Ph.: +389 70 922 429
Website: www.slowfood.mk/bitola
Email: nnikolce@t-home.mk

Slow Food Bitola radi na izgradnji nove gastronomske kulture zasnovane na tradicionalnoj makedonskoj kuhinji, zaštiti poljoprivrednih proizvoda koje proizvode lokalni poljoprivrednici i prenošenju znanja budućim generacijama.


Association of Slow Food Convivia in Bulgaria

9, Pierre Degeytre Str. – 1113 – Sofia, Bulgaria
Website: https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
Email: dessidim3010@gmail.com

Cilj udruženja je otkrivanje, dokumentovanje i obnavljanje ruralne kulture i prehrambene tradicije širom Bugarske, njihovo promovisanje kao dela nacionalne baštine i kao alata za održivi razvoj lokalnih zajednica.


Udruzenje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda “Okusi Hercegovinu” Mostar

Stari most 1, 88000 Mostar, Bosnia-Herzegovina
Ph.: +387 (0)36 554 150, 554 151
Website: www.okusihercegovinu.com
Email: aida.kebo@okusihercegovinu.com

“Okusi Hercegovinu” iz Mostara je mreža udruženja proizvođača (sir, med, organska poljoprivreda itd.) i individualnih malih proizvođača koja ima značajnu ulogu u promociji gastronomskog i ruralnog turizma, organizovanju brojnih sajmova i drugim aktivnostima na promociji tipičnih i tradicionalnih proizvoda.


Fundaţia ADEPT Transilvania

Str. Principala nr. 166, Saschiz, Mures 547510, Romania
Ph.: + 40 (0)265 711635
Website: www.fundatia-adept.org
Email: cristi@fundatia-adept.org

Rumunija ima mnoge od najvažnijih predela za poljoprivredu visoke prirodne vrednosti (HNVF) koji su opstali u današnjoj Evropi. Fondacija ADEPT od 2002. godine radi sa poljoprivrednicima, lokalnim zajednicama, univerzitetima, NVO-ima i vlasti na svim nivoima u cilju rešavanja niza problema koji ugrožavaju opstanak tih izuzetnih predela i zajednica poljoprivrednika malog obima koje žive u njima. ADEPT sprovodi integrisani program koji povezuje ekonomske i socijalne koristi sa očuvanjem biodiverziteta, i povećava lokalne kapacitete za dobro upravljanje u budućnosti.


Muftak Dostlari Dernegi – MDD (Foka)

Karaki Mumhane Cd. Karakoy Gulluoglu Binasi n. 171, Kat 5, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Ph.: +90 2165 061 739
Website: www.mutfakdostlari.org.tr
Email: mddmutfakdostlari@gmail.com

Mutfak Dostları Dernegi-MDD, osnovana u Istanbulu 1991. godine je jedna od vodećih NVO u Turskoj koja se bavi hranom. Njeni osnivači su želeli da promovišu, zaštite i podrže jedinstvenu tursku kuhinju. Glavni ciljevi MDD su promovisanje i razvoj bogate gastronomske kulture zemlje kroz naučna istraživanja, kao i organizovanje seminara, panel diskusija, sajmova hrane, lutrija, muzičkih i plesnih emisija, konferencija, ekskurzija, takmičenja, izložbi i sličnih aktivnosti radi promocije lokalne kuhinje u Turskoj i u inostranstvu.


Vullnetarizmi Nderkombetar Per Zhvillim Ne Shquiperi, VIS Albania

Rr. Don Bosko, Pall. Grapshi, Sek. I, Kati 4, Ap. 1, Tirana 1026, Albania
Ph./Fax: +355 4 2406114
Website: www.volint.it, www.kelmend-shkrel.org
Email: vis.nordalb@gmail.com, a.pierpaolo@gmail.com

VIS Albanija je ogranak VIS (Volunteer International Service for Development) – Međunarodnog volonterskog servisa za razvoj sa sedištem u Rimu. VIS je prisutan u Albaniji od 1995. godine. Od tada je strateški orijentisan na podršku deci i mladima Albanije, stvaranje mogućnosti za socijalnu brigu o njima, formalno i neformalno obrazovanje, kao i stručno osposobljavanje. Njegove akcije se stalno razvijaju tako da se postigne najveći broj korisnika na najbolji mogući način.


Association “Natura Balkanika”

Ive Andrica Street 60, P.O. box 9, 18320 Dimitrovgrad, Republic of Serbia
Website: www.balkanika-crd.org
Email: naturabalkan@sezampro.rs

Natura Balkanika je nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija osnovana u Dimitrovgradu 2000. godine. Osnova “Nature Balkanike” je stav da očuvanje prirode može biti ostvareno samo očuvanjem celine ljudi i prirode.


Udruga Kinookus

Pera Budmani 3, 20 000 Dubrovnik, Croatia
Telephone: +385 (0)20 428125
Fax: +385 (0)20 435354
Ph.: +385 (0)91 54166831/(0)95 9295764/(0)95 9718879
Website: www.kinookus.com
Email: kinookus@gmail.com

KINOOKUS (osnovan januara 2010.) je udruženje 15 mladih stručnjaka u oblasti audio-vizuelnog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, umetnosti i menadžmenta koji zajedno rade na projektima sa multidisciplinarnim i holističkim pristupom pitanjima zemljišta i hrane, novim modelima kulture i društva i urođenoj složenosti ljudskih bića.