Pored mapiranja proizvoda u svojim matičnim zemljama, značajan zadatak za partnere u projektu ESSEDRA će biti i rad u zajedničkim kampanjama pokrenutim na Balkanu i u Turskoj u narednim godinama. Organizovanje kampanja znači sa jedne strane podizanje svesti, mobilisanje građana i uticanje na njihov svakodnevni izbor hrane, a sa druge strane usmeravanje i forsiranje nadležnih institucija da promovišu održivi ruralni razvoj u celoj oblasti.

Radi toga, i sa ciljem sticanja iskustava i veština, svi partneri su se sastali u Sofiji na manifestaciji “Ukus Balkana”, važnoj prilici da se oceni šta je do sada urađeno u različitim zemljama. Ovaj sastanak je poslužio da predstavi sve realizovane aktivnosti ESSEDRA partnera i izazove sa kojima su se suočavali do sada, da bi se stvorila kritična masa za kretanje prema zajedničkim ciljevima održivosti. Dani u Sofiji su dali važnu mogućnost za upoređivanje i diskusiju, pomažući partnerima da postanu svesniji svoje snage, značaja ove inicijative i glavnih političkih i socijalnih izazova sa kojima se moraju zajednički suočavati u narednim godinama.

Mnoge kampanje su već realizovane u različitim zemljama. Sledi kompletna lista.

• Albanija: Lokalnin razvoj, turistički kapaciteti & proizvodnja hrane
• Bosna: Saradnja među poljoprivrednicima
• Bugarska: Kratak prehrambeni lanac u Bugarskoj?
• Makedonija: Biodiverzitet mleka
• Rumunija: Kreiranje agro-ekoloških mera i trening farmera radi koristi od njih
• Srbija: Podrška uzgajivačima lokalnih rasa životinja
• Turska: Ne dozvolimo nestanak plave ribe!