İyi beslenme sağlıklı gıdaya bağlıdır. Sağlıklı beslenme sebzeler, tahıllar ve proteinler arasında denge kurulmasını gerektirir, çünkü temelinde biyolojik çeşitlilik vardır. Biyoçeşitlilik insan sağlığının temelidir ve gıda güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir. 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması beklendiğinden, biyoçeşitliliği korumak ve öğelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, açlık ile yetersiz beslenmenin önüne geçilmesi ve refahımız için şarttır.

Bitkilerin ve hayvanların genetik çeşitliliği, sağlıklı ve çeşit aşısından zengin gıdayı desteklemesinin yanı sıra, gıda sisteminin gelişmesi ve değişen koşullara uyum sağlaması açısından da bir kaynak niteliğindedir. Gıda çeşitliliği için ekonomik esnekliği ve çiftçilikte eşitliği artıracak farklı çiftçilik sistemleri şarttır.

Biyoçeşitlilik, gıdayı kapsamasının dışında, sürdürülebilir ve esnek gıda verimliliğinin sağlanmasında önemli rol oynayan ekosistemleri de içerir. Sağlıklı topraklar suyu ve bitkiler için gerekli besinleri sağlarken, polinatörler (tozlayıcılar) sayesinde bitkiler gıda olarak tohum ve meyveler üretir. Bu ve ekosistemin sağladığı diğer faydalar, üreticilerin hayatta kalmasını sağlayan sürdürülebilir üretim sistemlerini çoğaltacak çözümlerin temelinde yer almaktadır. Çiftçilik sistemleri, çoğu yüzyıllardan beri, hatta bin yıllardır kullanılan yerel ve yerli toplumların geleneksel bilgisinin önemini ortaya koymaktadır.

Gıda Ağacı

Gıda büyük bir ağaç olarak görülebilir: Kökler; belirli bir bölgeye, iklime, rakıma, güneş alma açısına sımsıkı bağlıdır; gövde iyi üretimi destekler; yukarı doğru uzanan dallar yapraklarla, çiçeklerle ve meyvelerle doludur.

Ama bir bölge sadece topraktan oluşmaz; iklim ve coğrafyayı da içerir. Ayrıca kültürü, bilgiyi ve zanaat tekniklerini de kapsar. Bu nedenle ağacın her yöne uzanan ve dışa yayılmış birçok başka kök vardır. Gıda bir dilin, müziğin, şiirin ve toplum ritüellerinin ifadesidir. Kökler derindir ve toprak altındaki yolculukları boyunca farklı kültür, dil ve tarihlerle temas ederler. Bu karşılaşmalar ağacımızı zenginleştirir.

Köklerden yukarı doğru çıktığımızda; ağacın gövdesi iyi üretim için gerekli olan desteği simgeler: Üreticiler için adil ve çevre için temiz üretim. Daha sonra dallar gelir. Bu dallar çiçek açar ve gıdayı arzulanan bir deneyim kılan tat alma, koklama, görme, dokunma, geleneksel ya da yenilikçi yöntemlerle yemek pişirme öğelerini simgeleyen meyvelerle doludur. Gıda aynı zamanda beslenmedir; vitaminler, mineraller, proteinler, karbonhidratlar ve yağları içerir. Bu fiziksel ve ruhsal bir dengedir.

Tüm bu unsurlar dengeli bir bütünü oluşturur. Her ürün bir tohumu, toprağı, kültürü, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği, beslenmeyi ve tadı simgeler.

ING_libretto biodiversita.indd