Slow Food’un ilk amacı, Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı aracılığyla yerel biyoçeşitliliği (tarımsal biyoçeşitllik olarak da adlandırılır) korumaktır. Bu; Karakaçan koyununu, Mangalitsa domuzunu, Busha ineğini, Polyak’taki zengin bitki çeşitliliğini, Balkanlar’daki Smilyan fasulyesini, Ant Dağları’ndaki binlerce patates ve fasulye çeşidini korumak anlamına gelir. Slow Food’un biyoçeşitliliği araştırmak, sürdürmek ve korumak için üç ana aracı vardır; Nuh’un Ambarı (The Ark of Taste) de bunlardan biridir.

Nuh’un Ambarı; dünya genelinde kültürlere, tarihe ve geleneklere ait, yok olma riski altındaki küçük ölçekli ve kaliteli gıda ürünlerini araştırır. Bu ürünler; meyveler, sebzeler, hayvan ırkları, peynirler, tatlılar, kurutulmuş etler ve benzerlerini içeren olağanüstü bir mirastır.

Nuh’un Ambarı, bu ürünlerin varlığını ve birkaç nesil sonra yok olma tehlikesi altında olduklarını duyurmak; ayrıca insanları bu ürünleri talep edip satın alarak, üreticileri destekleyerek, kendi hikayelerini anlatarak, yok olma tehlikesi altındaki yabani türlerin korunmasına ve yeniden üreyebilmelerine imkan tanıyarak harekete geçmeye davet etmek amacıyla başlatılmış bir projedir.

Ürün Seçimi Kriterleri

Aday ürün, mutlaka yerli türler (bitki çeşitleri, ekotipler, yerli hayvan ırkları ve toplulukları), yabani türler (geleneksel hasat, işleme ve kullanım çerçevesi içinde) ve işlenmiş ürünler kategorilerinden bir gıda ürünü olmalıdır. Ürünler tat kalitesi açısından ayırt edici özellikler taşımalıdır. “Tat kalitesi” yerel gelenekler ve kullanım şekilleri çerçevesinde tanımlanır. Ürünler belirli bir yöre ile bir topluluğun ortak belleği, kimliği ve geleneksel bilgisi ile bağıntılı olmalıdır. Ürünler sınırlı miktarda üretilmeli ve yok olma riski taşımalıdır.

Bu kriterler uygulanırken yerel bölgelere göre değişen coğrafi, kültürel, sosyal, ekonomik, politik ve söz konusu topluluğun karakteristik özellikleri dikkate alınmalıdır.

Siz de ülkenizdeki ürünleri araştırarak, daha fazla ürünü keşfetmemiz ve kataloğa dahil etmemiz için bize yardım edin!