ESSEDRA ortaklarının ülkelerindeki gıda ürünlerini haritalamanın yanı sıra diğer bir önemli görevi de gelecek yıllarda Balkanlar ve Türkiye’de gerçekleştirilecek ortak kampanyalar üzerinde çalışmaktır. Kampanya düzenlemek, bir yandan farkındalık yaratmak, vatandaşları harekete geçirmek ve günlük gıda seçimlerini etkilemek anlamına gelirken; diğer bir yandan da ilgili otoritelerden yöredeki sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesini talep etmektir.

Bu noktadan hareketle gerekli deneyimi ve becerileri edinmek, bugüne kadar farklı ülkelerde ne gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiğini ortaya koymak adına tüm ortaklar Sofya’da düzenlenen “Taste the Balkans”, etkinliğinde bir araya geldi. Bu toplantıda, ortak sürdürülebilirlik hedeflerine doğru ilerlemek adına, ESSEDRA ortaklarının bu güne kadar karşılaştıkları sorunlar ve ülkelerdeki girişimler genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Sofya’da birlikte geçirilen sürede ortaklar deneyimlerini paylaşma ve tartışma imkanı bulurken; sahip oldukları gücün, girişimin öneminin ve gelecek yıllarda karşılaşılacak temel politik ve sosyal sorunların farkına varmaları sağlanmıştır.

Farklı ülkelerde daha önce düzenlemiş kampanyaların listesi aşağıda yer almaktadır.

• Arnavutluk: Yerel kalkınma, turizm kapasitesi & gıda üretimi
• Bosna Hersek: Çiftçiler arasında işbirliği
• Bulgaristan: Bulgaristan’da kısa bir gıda arz zinciri mümkün mü?
• Makedonya: Sütün biyoçeşitliliği
• Romanya: Tarımsal ve çevresel tedbir düzenlemelerinin oluşturulması ve çiftçilerin bu düzenlemelerden nasıl yararlanabilecekleri konusunda eğitilmesi
• Sırbistan: Yerli hayvan ırkı yetiştiricilerine destek
• Türkiye: İstanbul Lüfere Hasret Kalmasın!