Slow Food

Piazza XX Settembre, 5, 12042, Bra (CN) – Italy
Ph.: +39 0172 419 611
Fax: +39 0172 419 755
Website: www.slowfood.com
Email: international@slowfood.com

İtalya merkezli Slow Food, ESSEDRA Projesi’nin lider ortağıdır. Slow Food’un dünya genelinde; iyi yemeğin zevkini, çevre ve topluma olan bağlılıklarıyla bütünleştiren milyonlarca destekçisi ve 160 ülkede 100.000 üyesi bulunmaktadır. Slow Food, kaliteli gıdaya erişebilmenin ve zevk almanın her insanın temel hakkı olduğuna ve zevki mümkün kılan biyoçeşitlilik mirasının, kültürün ve bilginin sürekli korunması gerektiğine inanır. Üye destekli ve kar gütmeyen bir kuruluş olan Slow Food, 1989 yılında fast food ve hızlı yaşamın yükselişine, yerel ve geleneksel gıdanın yok oluşuna bir tepki olarak, insanları yedikleri gıdaların tadı, nereden geldiği ve gıda seçimlerinin dünyanın geri kalanını nasıl etkilediği hakkında bilinçlendirmek amacıyla kurulmuştur.


European Forum on Nature Conservation and Pastoralism Ltd.

Yasal ofis: 97 Oakwell Court, Hamsterley Vale, Co. Durham NE17 7BE, UK
Çalışma adresi: 5/8 Ellishadder, Culnancoc, Portree IV51 9JE, UK
Ph.: +44 788 411 6048
Website: www.efncp.org
Email: gwyn@efncp.org

EFNCP, düşük yoğunluklu hayvancılığın ve çiftçiliğin korunmasına odaklanmış tek Avrupa kuruluşudur. Genellikle yarı doğal yaylaların ve meraların kullanıldığı bu tip hayvancılık ve çiftçilik, birçok Avrupa ülkesinde özellikle az verimli arazilerde yaygındır. Bu yöntemle yapılan hayvancılık ve çiftçilik; Avrupa genelindeki biyoçeşitliliğin korunması, su havzalarının yönetimi ve yangınları önleme gibi çevresel faydaları açısından çok önemlidir. EFNCP’nin amacı, Avrupa’daki Yüksek Doğa Değeri taşıyan arazilerde yapılan hayvancılığın ve çiftçiliğin iyi bir ekonomik geleceğe sahip olmasıdır. EFNCP’nin ağı, düşük yoğunluklu çiftçiliği ve hayvancılığı kapsayan yerel projeler ile ulusal ve Avrupa Birliği seviyesindeki politika yapım süreçleri arasında doğrudan bağlantı kuracak şekilde konumlanmıştır.


Slou Fud Bitola

N. Nikolovski, s. Mogila 7.000 Bitola, Macedonia
Ph.: +389 70 922 429
Website: www.slowfood.mk/bitola
Email: nnikolce@t-home.mk

Slou Fud Bitola; geleneksel Makedon yemeklerini, yerel çiftçiler tarafından üretilen çeşitli tarım ürünlerini ve geleneksel bilginin yeni nesillere aktarılmasını temel alan yeni bir gastronomi kültürü inşa etmek için çalışmaktadır.


Association of Slow Food Convivia in Bulgaria

9, Pierre Degeytre Str. – 1113 – Sofia, Bulgaria
Website: https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria
Email: dessidim3010@gmail.com

Derneğin amacı, Bulgaristan’ın farklı bölgelerindeki kırsal kültürü ve gıda geleneklerini keşfetmek, belgelemek ve geri kazanmak; aynı zamanda da bu ulusal mirası yerel toplulukların sürdürülebilir kalkınması için bir araç olarak tanıtmaktır.


Udruzenje Mladih za promociju tradicionalnih proizvoda “Okusi Hercegovinu” Mostar

Stari most 1, 88000 Mostar, Bosnia-Herzegovina
Ph.: +387 (0)36 554 150, 554 151
Website: www.okusihercegovinu.com
Email: aida.kebo@okusihercegovinu.com

Okusi Hercegovinu, gastronomi ve tarım turizmi potansiyelini tanıtmak açısından büyük önem taşıyan üretici örgütleri(peynir, bal, organik tarım vb.) ile bireysel küçük üreticilerden oluşan Mostar merkezli bir ağdır. Okusi Hercegovinu, bu amaçla geleneksel ve tipik gıda ürünlerinin değer kazanmasına hizmet eden çeşitli fuarlar ve aktiviteler düzenlemektedir.


Fundaţia ADEPT Transilvania

Str. Principala nr. 166, Saschiz, Mures 547510, Romania
Ph.: + 40 (0)265 711635
Website: www.fundatia-adept.org
Email: cristi@fundatia-adept.org

Romanya, bugün Avrupa’daki Yüksek Doğa Değeri taşıyan çiftlik alanlarının çoğunluğuna sahiptir. ADEPT Fundatia, 2002 yılından beri bu alanlar ve içinde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin maruz kaldığı tehditler ve sorunları çözmek amacıyla çiftçiler, yerel topluluklar, üniversiteler, diğer sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarıyla birlikte çalışmaktadır. ADEPT, biyolojik çeşitliliğin korunması ile ekonomik ve sosyal faydaları birbirine bağlayan entegre bir program yürütmekte; gelecekte daha iyi bir yönetim için yerel kapasiteyi artırmaktadır.


Muftak Dostlari Dernegi – MDD (Foka)

Karaki Mumhane Cd. Karakoy Gulluoglu Binasi n. 171, Kat 5, Beyoglu, Istanbul, Turkey
Ph.: +90 2165 061 739
Website: www.mutfakdostlari.org.tr
Email: mddmutfakdostlari@gmail.com

1991 yılında İstanbul’da kurulan Mutfak Dostları Derneği (MDD), gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen STK’larından biridir. Derneğin kuruluş amacı Türkiye’nin sahip olduğu gıda zenginliğini tanıtmak, korumak ve desteklemektir. MDD’nin temel faaliyet alanlarını bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak, geliştirmek; bunun yanı sıra da yurt içinde ve dışında seminerler, panel, yemek fuarı, piyango, bale, konser, konferans, gezi, yarışma, sergi, uygulama çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenlemek oluşturmaktadır.


Vullnetarizmi Nderkombetar Per Zhvillim Ne Shquiperi, VIS Albania

Rr. Don Bosko, Pall. Grapshi, Sek. I, Kati 4, Ap. 1, Tirana 1026, Albania
Ph./Fax: +355 4 2406114
Website: www.volint.it, www.kelmend-shkrel.org
Email: vis.nordalb@gmail.com, a.pierpaolo@gmail.com

VIS Arnavutluk, Roma merkezli uluslararası VIS’e (International Volunteer Service for Development) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. VIS Arnavutluk, kurulduğu 1995 yılından bu yana stratejisini çocuklar ve gençler için bakım olanakları; örgün, yaygın ve mesleki eğitimler sağlamak üzerine şekillendirmiştir. VIS Arnavutluk’un faaliyetleri, daha fazla insana yararlı olabilmek amacıyla günden güne artmaktadır.


Association “Natura Balkanika”

Ive Andrica Street 60, P.O. box 9, 18320 Dimitrovgrad, Republic of Serbia
Website: www.balkanika-crd.org
Email: naturabalkan@sezampro.rs

Natura Balkanika 2000 yılında Dimitrovgrad’da kurulmuş sivil, kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir kuruluştur. Natura Balkanika’nın temelini; doğayı korumanın yaşamı oluşturan tüm ağın, yani insan ve doğanın birlikte korunması ile mümkün olduğu fikri oluşturmaktadır.


Udruga Kinookus

Pera Budmani 3, 20 000 Dubrovnik, Croatia
Telephone: +385 (0)20 428125
Fax: +385 (0)20 435354
Ph.: +385 (0)91 54166831/(0)95 9295764/(0)95 9718879
Website: www.kinookus.com
Email: kinookus@gmail.com

KINOOKUS (Cinetaste), Ocak 2010’da kurulan ve görsel-işitsel, eğitimsel, bilimsel, sanatsal ve yönetimsel alanlarda çalışan 15 genç profesyonelin bir araya gelmesiyle kurulmuş bir dernektir. Dernek; kültür ve topluma dair yeni modeller geliştirmeyi, toprak, gıda ve insanın karmaşık yapısını içeren sorunlarına çok disiplinli ve bütüncül yaklaşımlar getirmeyi amaçlayan projelerde yer almaktadır.